Et styremedlem og nestleder ler sammen i Kulturhuset. I bakgrunnen ser man flere medlemmer som sosialiserer.