Oslo grafiske fagforening donerer alle jubileumsgavene sine til Norsk Folkehjelp.

Leder av Ogf, Kristin Mulleng Sezer overleverer sjekken på 80.000 kroner til generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin. Foto: John Trygve Tollefsen.

I anledning vårt jubileumsår viser vi solidaritet til det palestinske folk. Gavene vi har fått er øremerket Norsk Folkehjelps solidaritetsarbeid i Palestina. Takk for alle gaver og gratulerer så mye med dagen til alle våre medlemmer.

Vi ønsket å støtte et solidaritetsprosjekt som sto vårt hjerte nær. Med et enstemmig vedtak på årsmøtet vårt ble det bestemt at pengedonasjonene skulle gå til arbeidet Norsk Folkehjelp gjør i Palestina. Ogf er kollektive medlemmer i Norsk Folkehjelp, og har vært sterkt engasjert i støttearbeidet for Palestina i over 40 år. I dag 23. juli, på jubileumsdatoen vår, overleverer leder av Ogf, Kristin Mulleng Sezer, gledelig sjekken på 80.000 kroner til generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin.

Mulleng Sezer utdyper:

«Vi har støttet fagbevegelsen i Palestina med datautstyr og opplæring, og det har vært flere studieturer dit. Siden vi nå ikke har noen egne prosjekter, er det naturlig at vi gir støtte til solidaritetsarbeidet Norsk Folkehjelp har i de okkuperte områdene i Palestina i jubileumsåret vårt. Vi har vært med på å få Palestinske fotballaget hit, så de kan delta i Norway cup. I tillegg har vi et kollektivt medlemskap i Fellesutvalget for Palestina.»

Styret fremmet et forslag for årsmøtet 2022 i fagforening som ble lagt frem som nummer syv i agendaen. Det lyder som følger:

Jubileumsgaver til 150-års jubileet

Fellesforbundet avd. 850, Oslo grafiske fagforening velger å vise sin solidaritet til det palestinske folket i sitt jubileumsår. Gavene vi får inn vil bli øremerket Norsk Folkehjelps solidaritetsarbeid i Palestina.

Norsk Folkehjelp støtter palestineres legitime rett til selvstendighet og frihet fra undertrykking, okkupasjon og påtvunget eksil. I dette arbeidet er det først og fremst palestinerne selv og deres evne til å stå på i hverdagen for en bedre framtid som er vårt utgangspunkt. I tillegg vil Norsk Folkehjelp bidra til et internasjonalt press for at okkupasjonen må avsluttes. De har drevet bistandsarbeid i Palestina siden 1987 og har kontor i Gaza by. Det langsiktige målet er å bidra til å skape en positiv politisk, sosial og økonomisk utvikling for undertrykte grupper. Norsk Folkehjelp jobber for dette gjennom å styrke lokale organisasjoner og fremme demokratiske prosesser på grasrotnivå, og støtte de lokale organisasjonenes innsats i lokalsamfunnet.

Oslo grafiske fagforenings leder begrunnet forslaget muntlig.

Kjetil Larsen tok ordet, og berømmet styret for å legge en god mal hva gjelder gaver for 150-årsjubileer i fagbevegelsen.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.