For tillitsvalgte

For tillitsvalgte2021-05-05T13:04:25+02:00

Som tillitsvalgt har du mange oppgaver, og for å hjelpe deg i gang har vi samlet noen nyttige ressurser for deg.

Dine oppgaver som tillitsvalgt

  • Å arrangere medlemsmøter og årsmøter. Husk at du aldri får kommunisert nok med medlemmene i klubben
  • Si fra til din avdeling om medlemmer som slutter eller melder seg ut. Sørg også for at nye medlemmer blir registrert hos avdelingen.
  • Å forberede og delta i debatter og møter i forbindelse med tariffoppgjør, landsmøte og LO-kongressen. Dette er viktige arenaer for deg som tillitsvalgt og for å få synliggjort medlemmenes meninger og synspunkter
  • Å løse uenigheter slik at utfallet blir til medlemmenes beste kan være en utfordring, men det er absolutt noe av det viktigste du gjør som tillitsvalgt
  • Å hele tiden ha oversikt over lønns- og arbeidsvilkår i bedriften slik at du kan veilede og svare på spørsmål medlemmene måtte ha. Dette er i tillegg viktig i forbindelse med uenigheter med ledelsen og i forhandlingssituasjoner
  • Å skaffe deg oversikt over relevant lov- og avtaleverk. Du trenger ikke kunne lover og avtaler utenat, men det er viktig å kjenne til innholdet slik at du vet hvor du skal lete
  • Å hele tiden oppdatere deg og skolere deg i rollen som tillitsvalgt er den beste måten å gjøre deg trygg i rollen. Fellesforbundet har mange kurs og møter du som tillitsvalgt vil ha nytte av å delta på.

Nyttige ressurser

> Fellesforbundets veiviser for tillitsvalgte
> Hva er lokale forhandlinger og hvordan kan de gjennomføres?
> Fellesforbundets tariffsider 
> Kurs for medlemmer og tillitsvalgte 
> LO-advokatene på Facebook