Kristin Mulleng Sezer, leder
Jobb: 22 80 98 70
Mobil: 913 44 677
E-post: kms@fellesforbundet.org

Carsten Østby Håkonsen, nestleder
Jobb:  22 80 98 70
Mobil: 924 37 893
E-post: coh@fellesforbundet.org

Christian Engehaugen Bøhm
Amedia Trykk Lillestrøm
Mobil privat: 915 38 480
E-post: christian.bohm@amedia.no

Anders Chris Weimoth
Schibsted Trykk Nydalen
Mobil: 470 11 451
E-post: anders.weimoth@hotmail.com

Eva Marie Schanke Aamodt
Julius Ørenberg bokbinderi
Mobil: 990 14 934
E-post: schankeeva@hotmail.com

Lars Valentin Svensson
TS Trykk
Mobil: 950 66 348
E-post: larsvs@vikenfiber.no

Abdul Malek Rasoul
Schibsted distribusjon Nydalen 
Mobil: 480 31 896
E-post: kelma1959@yahoo.no

Emil Aftret
Amedia Trykk Lillestrøm
Mobil: 975 30 363
E-post: emil.aftret@gmail.com

Vararepresentanter

Yvonne Charlotte Pettersen
MediaPluss
Mobil: 911 67 058
E-post: ycpettersen@gmail.com  

Kristine Louise Bekkevold
Julius Ørenberg bokbinderi
Mobil: 415 25 329
E-post: kristine.bekkevold@gmail.com  

Gunn-Eva Larsen
Vikar i VG
Mobil: 918 66 315
E-post: gunneval@gmail.com

Christian Vazques Hope
Gjerholm Design
Mobil: 464 10 741
E-post: christian@grafikkeriet.no