Her finner du en oversikt over tilbud og aktiviteter for medlemmer.

Medlemsfordeler

Noen særegne medlemsfordeler for medlemmer i vår avdeling er:

 • Hjelp om du får problemer på jobben
 • Gratis juridisk bistand i arbeidskonflikter
 • Dekning av reduserte feriepenger
 • En halvtime gratis advokatbistand i private saker
 • Støtteordning for etterlatte
 • Økonomisk støtte ved arbeidsledighet
 • Rentefritt lån om bedriften går konkurs
 • Et faglig nettverk

> Logg inn på «Min side»
> Medlemsfordeler i Fellesforbundet
>
Medlemsfordeler i LOfavør
> Medlemsbladet Typografiske Meddelelser

Kurs og stønader

Som medlem hos oss kan du søke på støtte til kurs og utdanning med følgende satser:

 • Inntil 6.000 kroner i støtte til kurs/studier fra Grafisk stipendordning
 • Inntil 5.000 kroner i støtte til kurs/studier fra Oslo grafiske fagforening
 • I tillegg kan du søke støtte fra LOs utdanningsfond
 • Halv pris på kurs hos IGM hvis det er tariffavtale på din arbeidsplass

> Søknadskjema og retningslinjer for grafisk utdanningsfond

Ungdomsutvalg

Foreningen har eget utvalg meg eget styre for medlemmer under 30 år som jobber arrangerer aktiviteter og jobber med relevante problemstillinger for unge medlemmer. Kontakt avd850@fellesforbundet.org dersom du ønsker å delta i utvalget eller ønsker mer informasjon.

Pensjonistforeninga

Oslo Grafiske Fagforenings Pensjonistforening er en egen forening for pensjonister og holder jevnlige arrangementer og møter for pensjonerte medlemmer.