Oslo grafiske fagforening er Norges eldste fagforening og ble etablert som Den Typografiske Forening i Christiania 23. juli 1872 og var Norges første levedyktige fagforening.

Vi organiserer medlemmer innenfor grafisk bransje i Oslo og Akershus og er i dag en del av Fellesforbundet, som er det største LO-forbundet i privat sektor.

Tradisjonelt sett er det medlemmer innenfor trykkerier, avis, pakkeri, bokbinderier, kartonasje og silketrykk vi har flest medlemmer. De aller fleste av våre medlemmer jobber ikke bare med grafiske tjenester i trykte medier, men jobber selvsagt også på digitale flater.

De siste årene har vi hatt økt søkelys på å få flere medlemmer i reklame- og eventbyråer, og har for øyeblikket 100 medlemmer fordelt rundt i mange bedrifter. Det jobbes med å få på plass en helt ny tariffavtale som er tilpasset denne bransjen.

De fleste av våre medlemmer jobber i bedrifter som har tariffavtale med en arbeidsgiverorganisasjon. I slike bedrifter slipper den enkelte å ta opp alle sine problemer med ledelsen. De ansatte velger i stedet tillitsvalgte som forhandler for alle de organiserte i bedriften. Vi har også medlemmer som jobber i bedrifter uten egen bedriftsklubb og tariffavtale, og der vil de tillitsvalgte i Oslo grafiske fagforening være de nærmeste å ta kontakt med ved problemer eller spørsmål om arbeidsforhold.

Etter vår erfaring er det mange steder ryddige og gode arbeidsforhold, ikke minst takket være fagbevegelsens innsats. Andre steder er det mange som jobber under dårlige forhold, og som ikke får de ytelsene de har krav på.

Oslo grafiske fagforenings fane

Den typografiske forenings fane fra 1885.

Kontakt Oss

Adresse:
Møllergata 37
0179 Oslo

Telefon:
22 80 98 70

Epost:
avd850@fellesforbundet.org

Åpningstider:
kl. 08.30 – 15.30

Leder:
Kristin Mulleng Sezer

Mobil: 913 44 677
Epost: kms@fellesforbundet.org

Nestleder:
Carsten Østby Håkonsen
Mobil: 924 37 893
Epost: coh@fellesforbundet.org

Organisasjonsarbeider/
kommunikasjonsrådgiver:

Ina Susanne Karlsen
Mobil: 484 41 480
Epost: isk@fellesforbundet.org