Oslo grafiske fagforening avholder årsmøte torsdag 17. juni klokken 17.00 på Thon Hotel Opera, møterom Storkvinten.

> Årsmøtepapirer
> Årsberetning for 2020

Forslag til dagsorden:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Beretning
  4. Regnskap
  5. Budsjett og handlingsplan
  6. Innkomne forslag
  7. Bevilgninger
  8. 150-års jubileum
  9. Valg av revisor
  10. Valg

Det blir enkel servering.

Det blir et litt uvanlig årsmøte i år grunnet koronasituasjonen. Merkeutdelingen og middagen utsettes til halvårsmøtet.

Det er begrenset med plass og vi håper flest mulig yrkesaktive medlemmer kommer.

Det er sendt ut e-post til alle medlemmene om dette, og påmeldingsfristen er utløpt.

Legger dette ut til informasjon for alle medlemmene, slik at sakspapirene er tilgjengelig.

Med hilsen
Oslo grafiske fagforening
Styret