Medlemmer mingler under halvårsmøte og boklansering på Kulturhuset høsten 2022. Foto: Haakon Hoseth

2022 var et turbulent år på makronivå. For fagforeningen vår har det vært et år preget av endring post-korona, og høye ambisjoner. Dette har på mange måter vært vår styrke, og tidvis vår svakhet. Vi ser mange muligheter for hva vi ønsker å utrette og endre for bransjen vår, og hvordan. Samtidig må vi huske at dette er et maraton, og ikke en sprint. Vi jobber for et bærekraftig arbeidsliv som arbeidstakere skal trives i over tid. Dette skjer ikke over natta, så både vi som jobber med dette til daglig og medlemmene våre må huske at vi bygger stein for stein.

I tillegg til våre vedtektsfestede oppgaver har vi i 2022 fått til masse spennende! Hvis vi skal trekke frem de prosjektene vi er stoltest over å gjennomføre i år må det bli:

  • Tariffavtale på BØK. Det var et gjennomslag for byråbransjen å avtalefeste at arbeidsgiver og arbeidstaker jobber sammen for et bedre arbeidsliv.
  • Aktive klubber på pakkeriene våre. Et stort fokus har vært skolering og rådgivning av de lokale tillitsvalgte på pakkeriene våre sånn at de har skapt mer aktive klubber.
  • Visibel fagdagene. Sammen med IGM og Grafill arrangerte vi to dager på Youngs med designpåfyll for de som jobber med visuell kommunikasjon.
  • Studietur til København. Vi arrangerte en studietur med 10 tilfeldige medlemmer og styret for å delta på en designkonferanse og lære mer om fagforeningsarbeidet i Danmark.
  • Egendesignet eplemostflaske. Vi etablerte et samarbeid med frivilligorganisasjonen Líf laga hvor de lagde eplemost og en av våre egne medlemmer designet etiketten.
  • Jubileumsbok. Vi har fanget essensen av våre siste 25 år som fagforening mellom to permer og feiret dette med boklansering på Kulturhuset.

2023 ser ut til å fortsette med et negativt slør på samfunnsnivå. Dette kan bringe utfordringer for medlemmene våre og samfunnet generelt. Da kan det være enda viktigere enn før å holde sammen. Vi skaper møteplasser, både sosiale og kunnskapsrettede. Også tar vi med oss de seirene vi oppnådde i 2022, og går inn i 2023 med åpne armer.

Mål for 2023:

  • Besøke alle klubbene våre. Samt opprettholde tettere kontakt med tillitsvalgte for å passe på at vi hele tiden har rett pekepinn på medlemmenes ønsker for fremtiden.
  • Kontaktpunkt for tillitsvalgte. Opprette et månedlig samlingspunkt for tillitsvalgte i trykkerklubbene for tettere samarbeid dem imellom.
  • Skolering og kurs. Øke fagforeningskunnskapen hos våre medlemmer og tillitsvalgte.
  • Sosiale møteplasser. Etablere et lavterskel kontaktpunkt mellom medlemmene for å skape et tettere samhold mellom dem og fagforeningen.

Godt nytt år fra
Kristin, Carsten og InaS

Foto: Haakon Hoseth, Audun Severin Eftevåg og Markus Andersson