Vi har levd i over ett år nå med nedstengning av samfunnet, mange er fortsatt permittert og mange har mistet levebrødet sitt. På ettårsdagen for nedstengningen blir vår statsminister intervjuet av NRK, og hva hun sier i dette intervjuet er faktisk ikke til i tro!

– Ja, for hva tenker du da, som statsminister, når du hører historier om folk som ikke har råd til å betale regningene denne måneden, ikke har råd til mat, ikke har råd til klær, altså som må spare hver eneste krone da?

Erna Solberg: – Ja, altså det er jo krevende, så er spørsmålet hadde de egentlig råd til det før òg? Også har vi jo da supplerende sosialstøtte i kommunene for å kunne bidra med det. Man har jo også sagt at supplerende sosialstøtte kan gis i denne situasjonen med litt mindre tøffe betingelser enn det man vanligvis gjør hvis folk er permitterte eller annet. Men du får altså nå cirka 80 prosent av det du hadde i inntekt på de laveste nivåene. Det er faktisk en ganske god støtteordning sett opp mot de fleste andre land.

Køene foran Fattighuset i Oslo før påske er på flere hundre meter, og viser oss hvor lite regjeringen har gjort for de som har slitt mest. Statsministeren ser ikke ut til å være klar over hvor tungt mange sliter med å betale regningene. Den eneste meldingen hun har til arbeidsløse, som må klare seg på 80 prosent og mindre av en allerede liten inntekt, er at de må huske hvor gode støtteordningene er. Statsministeren har visst i flere år at flere titalls tusen ikke har hatt råd til mat og klær. Hun vet at hennes politikk har fratatt kronisk syke og uføre deres rettmessige inntekt, og hun har valgt å ikke gjøre noe med det.

Direktøren i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, følger opp: «Vi må bort fra at statens inntekter skal gå til å betale for stadig nye velferdsreformer i et land hvor vi nærmest drukner i velferd». Dette er det samme NHO som tigger om skattebetalernes penger for å komme seg gjennom pandemien. Vi skal stå på pinne for å redde formuene til deres medlemmer, men selv unner de ikke sosialhjelpsmottakere, syke, uføre, barn og eldre en bedre velferdsstat.

Når krisen er over trengs en helt annen kurs, en kurs for sosial rettferdighet. Det er heldigvis valg til høsten og vi må få en annen regjering!

Kristin Mulleng Sezer